Praktijkcentrum het gemeentehuis

Fysiotherapie

Introductie Jaap Jan Hertgers

In 2014 ben ik gestart als Fysiotherapeut in het Praktijkcentrum het Gemeentehuis.

Wat is Fysiotherapie:

Fysiotherapie is het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens in de relatie tot zichzelf en zijn omgeving met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegingsapparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen, en de daaruit voorvloeiende beperkingen en of handicaps.

Wat zijn de doelen van de Fysiotherapie?

Preventief behandelen om aandoeningen te voorkomen

Profylactisch, d.w.z. dat er een aandoening dreigt

Curatief, d.w.z. genezen en oorzaak zoekend

Palliatief, d.w.z. symptoombestrijding

Transformerend, therapie bij blijvend letsel om negatieve gevolgen van aandoening te beperken

Is er een verwijzing noodzakelijk?

Neen, een verwijzing voor fysiotherapie is niet meer nodig. U kunt dus rechtsreeks een afspraak maken voor een behandeling.

Welke middelen zijn beschikbaar voor behandeling?

Bewegingstherapie

Massagetherapie

Elektrotherapie

Dry- needling

Meer informatie kunt u vinden op de website www.fysiotherapeut-middelburg.nl

Afspraken maken kan via 06-166 069 31.