Praktijkcentrum het gemeentehuis

Oefentherapie-Mensendieck

Wat is oefentherapie-mensendieck?

De grondslag van deze paramedisch behandelmethode is dat een mens van nature goed beweegt, zit en staat. Maar door allerlei oorzaken zoals een verkeerde of statische werkhouding, spanning, stress of een lichamelijke stoornis kunnen er verkeerde gewoontes insluipen. Dit kan allerlei soorten lichamelijke klachten veroorzaken en in stand houden. De behandeling is gericht op het wegnemen van klachten door doelgerichte oefeningen te geven in combinatie met het verbeteren van houdings- en bewegingspatronen. Deze therapie richt zich, ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet op dat deel van het lichaam waar de klacht zich manifesteert. De oorzaak van de klacht wordt opgespoord door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes.

Aanpak bij Oefentherapie-Mensendieck

De oefentherapeut - mensendieck stelt voor elke cliŽnt een persoonlijk en op maat gemaakt oefenprogramma samen. Op basis daarvan wordt systematisch en doelgericht met de cliŽnt geoefend. De cliŽnt leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht en lichaamshouding doorzien en ontdekt de oorzaak van zijn problemen.

Actieve houding

De therapie vraagt van de cliŽnt een actieve houding. Het komt in feite neer op het coachen van de cliŽnt. Voor het welslagen van de behandeling is dus van doorslaggevend belang dat de cliŽnt actief aan de behandeling deelneemt ťn in staat is om zichzelf een nieuw, gezond bewegingsgedrag aan te leren

Zelfredzaamheid

Deze therapie maakt de cliŽnt zelfredzaam: Als de klachten toch weer terugkomen of verergeren, kan de cliŽnt deze zelf verhelpen en hoeft hij niet opnieuw hulp in te roepen. De therapie maakt cliŽnten bewust van hun eigen lichaam en zorgt ervoor dat zij na afloop van de behandeling beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun klachten voortaan zelfstandig te verhelpen.

Verwijzing en vergoeding

Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts of specialist. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een oefentherapeut te raadplegen. De vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis.

Oefentherapeuten-Mensendieck

Eline Cijsouw-de Visser, bereikbaar via 0118 - 501 815 of 06 - 513 135 45

Meer informatie op: www.oefentherapiewalcheren.nl